Nardo 2

Ovaj proizvod sadrži Premium Bonnell opružna jezgra koja su kontrolisana po međunarodnim standardima nakon svake etape proizvodnje.

Ovaj proizvod sadrži Premium Bonnell opružna jezgra koja su kontrolisana po međunarodnim standardima nakon svake etape proizvodnje.

92,500
83,250

DIMENZIJE

Širina: 288cm

Dubina: 180cm

Visina sa jastucima: 90cm

Spavanje: 240cm x 150cm

Top